Na co zwrócić uwagę w CV

Historia wykształcenia

Rubryka dotycząca wykształcenia to jedna z najważniejszych rubryk w każdym CV. Informacje o zdobytym wykształceniu powinny być umieszczone w niej w kolejności achronologicznej. tzn. na samej górze będą znajdowały się informacje o szkołach i uczelniach ukończonych w ostatnim czasie, a niżej – o wykształceniu zdobytym we wcześniejszych latach. Rubryka dotycząca wykształcenia powinna być podzielona na dwie kolumny – w lewej wpisuje się lata, w których zdobywało się wykształcenie (np. 2011-2013), natomiast w prawej – nazwę szkoły lub uczelni i ukończony kierunek lub specjalizację. Jeśli jest to uniwersytet lub szkoła wyższa, warto jest podać dodatkowo stopień studiów (licencjat, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe). W przypadku gdy dany kierunek nie został jeszcze przez nas ukończony, w rubryce lat można wpisać rok początkowy i planowany rok zakończenia nauki (np. 2013-2018), bądź wpisać jedynie rok rozpoczęcia z myślnikiem (np. 2013-), a obok informacji o szkole lub uczelni sformułowanie: „w trakcie”.

W rubryce wykształcenia nie należy podawać informacji o nieistotnych szkołach z punktu widzenia przyszłego pracodawcy, jak np. szkoła podstawowa lub gimnazjum, które ukończyli praktycznie wszyscy inni kandydaci. Warto natomiast podać informacje o ukończonej szkole ponadgimnazjalnej (zawodowej lub średniej) oraz o odbytych studiach.

Historia zatrudnienia

Przygotowując do CV historię zatrudnienia, należy kierować się podobnym schematem jak w przypadku historii wykształcenia. Dane dotyczące poszczególnych stanowisk i aktywności na tle zawodowym, także trzeba tutaj umieścić w kolejności achronologicznej w podziale na dwie kolumny – jedną dotyczącą lat pracy, a drugą – informacji o firmie, w której się pracowało wraz z piastowanym stanowiskiem lub też o prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku braku doświadczenia, wskazane jest wpisywanie w tej rubryce także informacji o odbytych stażach i praktykach.

Opisując historię swojego zatrudnienia, warto jest wpisać pod informacją o firmie i stanowisku, także zakres swoich obowiązków. Dzięki temu rekruter jest w stanie uzyskać szczegółowe informacje na temat posiadanych umiejętności kandydata i dopasowania go w tym względzie do swoich potrzeb. Zakres obowiązków należy opisać krótkimi podpunktami, bez zbędnego wchodzenia w szczegóły, zostawiając pole do zadawania pytań. Dla rekrutera bardzo cenne w tej sekcji mogą być także informacje osiągnięciach na danym stanowisku pracy (np. zwiększenie poziomu sprzedaży w przypadku handlowca, czy też stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania firmą w przypadku menadżera).

Bardzo istotną rzeczą przy opisywaniu historii zatrudnienia, jest podanie tych aktywności na tle zawodowym, które są ważne z punktu widzenia stanowiska, na które się aplikuje. Np. jeśli aplikujemy na stanowisko programisty, należy unikać podawania informacji na temat wykonywanych prac dorywczych, jak chociażby: zbieranie truskawek, roznoszenie ulotek bądź wykładanie towarów w trakcie studiów, wpisując jedynie informacje o praktykach i stażach w dziale informatycznym lub też o poprzednich stanowiskach związanych z programowaniem.

Odbyte kursy i szkolenia

Obok informacji o historii zatrudnienia i zdobytego wykształcenia, bardzo istotna dla rekruterów jest rubryka o odbytych kursach i szkoleniach. Liczba szkoleń i kursów odbytych w okresie nauki w szkole bądź na uczelni, jak i w trakcie kariery zawodowej może być pokaźna, dlatego warto jest dokładnie zastanowić się, które z nich należy umieścić w CV. Przede wszystkim dobrze jest się skupić na szkoleniach, które są istotne w kwestii stanowiska, na które się aplikuje. Np. w przypadku księgowego może być to kurs z zakresu podatków i rachunkowości, grafika komputerowego – kurs obsługi określonego programu, a pracownika magazynu – kurs obsługi wózków widłowych. Niewskazane jest powielanie w tej rubryce kursów i szkoleń, jeśli dotyczyły one podobnej tematyki. Przy każdym z kursów i szkoleń warto jest natomiast wpisać jego datę oraz informację o jego charakterze (czy był to kurs lub szkolenie wewnętrzne, czy też organizowane przez firmę zewnętrzną). W przypadku organizowania kursu lub szkolenia przez uznaną na rynku firmę lub organizację, wpisanie jej nazwy może sprawić, że CV będzie znacznie atrakcyjniejsze.

Umiejętności dodatkowe

Część CV dotycząca umiejętności dodatkowych kandydata do pracy powinna zawierać zarówno umiejętności miękkie i twarde. Umiejętności miękkie to nic innego jak umiejętności psychospołeczne, związane ze sposobem reakcji w różnych sytuacjach w pracy i w codziennym życiu, jak i dotyczące bezpośrednio kwestii kontaktów z ludźmi. Zalicza się do nich m.in.: odporność na stres, cierpliwość, dokładność, szybkość uczenia się, komunikatywność czy łatwość nawiązywania kontaktów. Z kolei umiejętności twarde to umiejętności, które znajdują odzwierciedlenie w uzyskanych dokumentach, certyfikatach i świadectwach, jak i w toku uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach. W tej pozycji umieszcza się przede wszystkim informacje o znajomości języków obcych w mowie i piśmie wraz z poziomem tej znajomości (może być ona podana słownie, np.: podstawowa, średnio-zaawansowana, jak i w powszechnie przyjętej skali certyfikacji, np. A1,B2,C1), informacje o posiadanej kategorii prawa jazdy, umiejętności obsługi kasy fiskalnej, terminala płatniczego, a także komputera i programów biurowych, jak i programów specjalistycznych (chociażby do programowania, wykonywania projektów graficznych czy też obsługi kadrowo-płacowej).

Zainteresowania

Rubryka „zainteresowania” to chyba najbardziej kłopotliwa rubryka CV dla osób poszukujących w pracy. Większość osób, które ubiegają się o pracę ma problem z tym, jakiego rodzaju pasje i hobby należy w takiej rubryce umieścić. W przypadku braku szczególnych zainteresowań, warto jest ten akapit w ogóle pominąć, gdyż może on nam jedynie zaszkodzić. Potencjalny pracodawca, który widzi w CV takie ogólne zainteresowania, jak np. sport, muzyka i film, może na tej podstawie wysnuć wnioski, że jesteśmy osobą, która prowadzi dość nudne życie i może nie mieć przez to w pracy zbyt wiele do powiedzenia. Jeśli zdecydujemy się podać w CV informację o swoich zainteresowaniach powinny być one w odpowiedni sposób uszczegółowione. Np. w przypadku literatury, warto jest napisać, że chodzi tutaj o literaturę faktu lub o kryminały, a w przypadku turystyki, że jest to trekking, zwiedzanie czy wycieczki kajakowe. U rekrutera można zaplusować oryginalnymi zainteresowaniami, jak np. numizmatyka, nurkowanie czy jazda na snowboardzie. Bardzo dobrym pomysłem może być również umieszczenie w rubryce na temat hobby i pasji, informacji o zainteresowaniach zgodnych z wykonywaną pracą, jak np. rachunkowość i prawo podatkowe w przypadku aplikowania na stanowisko księgowego, czy też baristyka w przypadku aplikowania na stanowiska barmana. Istotne jest podawanie w rubryce zainteresowań, informacji zgodnych z prawdą. Osoba przeprowadzająca rozmowę rekrutacyjną może chcieć zweryfikować naszą wiedzę na ten temat, szczególnie jeśli posiada podobne pasje.