Regulamin 

Regulamin i polityka prywatności shoppingnews.pl:

Celem serwisu shoppingnews.pl jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do treści opublikowanych w ramach shoppingnews.pl, wyrażanie swoich opinii, umieszczanie w serwisie swoich zdjęć, komunikowanie się między użytkownikami za pomocą wewnętrznej poczty oraz dodawanie drobnych ogłoszeń sprzedaży lub kupna przedmiotów powiązanych z tematyką jaką jest moda.

Zasady zakładania i korzystania z konta:
- Konto w serwisie shoppingnews.pl jest bezpłatne.
- Aby zakończyć proces weryfikacji konta należy kliknąć w link aktywacyjny, znajdujący się w wiadomości, którą Użytkownik otrzyma po zarejestrowaniu się.
- Shoppingnews.pl zapewnia każdemu Użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
- Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
- Shoppingnews.pl zobowiązuje się chronić dane Użytkowników.
- Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.
- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w serwisie shoppingnews.pl, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.
- Po zamknięciu konta shoppingnews.pl jest uprawnione do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu należącego do Użytkownika zamkniętego konta.
- Użytkownik może publikować zdjęcia, które są wyłącznie jego własnością. Użytkownik może w każdym momencie usunąć dodane przez niego zdjęcia.

Newsletter:
Newsletter to darmowa prenumerata najnowszych treści przedstawionych w serwisie shoppingnews.pl w postaci wiadomości e-mail.
Użytkownik, który wyrazi chęć otrzymywania newslettera, zgadza się również na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204)

Postanowienia końcowe:
- Shopingnews.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
- Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegał regulaminu, shoppingnews.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta tego Użytkownika.
- W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

a.CW8 Dresses_Coats 250x250_male

Newsletter

Sklepy